اثر حرارت زیاد روی موها شامل موارد زیر است:

۱. خشکی مو: حرارت زیاد مو می تواند باعث از بین رفتن رطوبت و روغنهای مو و خشک شدن آن ها شود. خشکی موها منجر به شکستگی، تراکم و ایجاد خشکی می شود.

۲. تغییر رنگ مو: حرارت زیاد باعث تغییر رنگ مو و تغییر اشکال طبیعی آن ها می شود.

۳. تخریب فیبر مو: در حرارات بالا، فیبرها و اسیدهای آمینه در موها تخریب می شوند و موها به شکل غیر قابل ترمیمی آسیب می بینند.

۴. تغییر شکل مو: حرارت زیاد باعث تغییر شکل موها از جمله آرماتور، رنگ و فر می شود.

۵. ضعف شدید مو: در صورت استفاده از حرارت زیاد و استفاده روزانه، موها قوت خود را از دست می دهند و به طور قابل توجهی ضعیف می شوند.

در این مقاله به تاثیر حرارت توسط وسایل برقی بر مو صحبت کردیم :

از طریق استفاده متعدد و استفاده از محصولات حفاظتی در مقابل حرارت زیادی که در حین استفاده از اتو مو و سشوار ایجاد می شود، می توان ضرر حاصل از حرارت زیاد روی موها را کاهش داد. همچنین، مراقبت و مرطوب کردن موها به طور منظم به حفاظت از موها در برابر آسیب های پیش آمده از حرارت کمک می کند.